Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • monova@sme.government.bg
  • онлайн форма


С лице към хората

Актуално

от дейността на ИАНМСП

Удължаване на срока за регистрация за участие в бизнес делегация, придружаваща г-жа Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката, по време на Петата сесия на Българо-беларуската междуправителствена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество. Удължен срок до 17.08.2015 г

В периода 24-25 септември 2015 г. в гр. Минск, Република Беларус, ще се проведе петата сесия на Българо-беларуската междуправителствена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество. Председател на българската част на Комисията е г-жа Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката. В рамките на сесията се предвижда провеждането на бизнес форум с двустранни срещи между представители на деловите …

Покана за участие в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международната специализирана изложба ITMA 2015, гр. Милано, Италия, 12-15.11.2015 г.

В периода 12 – 15.11.2015  г. ИАНМСП организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международната специализирана изложба ITMA 2015, гр. Милано, Италия. В търговската мисия ще бъдат включени български предприятия от секторите текстил и  облекло. Промоционалната проява се провежда в изпълнение на …

Покана за участие в Търговска мисия с посещение на международна специализирана изложба InterWine 2015, гр. Гуанджоу, Китай и на международна специализирана изложба Prowein China 2015, Шанхай, Китай, 10 – 17.11.2015 г.

В периода 10 – 17.11.2015  г. ИАНМСП организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с посещение на международна специализирана изложба InterWine 2015, гр. Гуанджоу, Китай и на международна специализирана изложба Prowein China 2015, Шанхай. В търговската мисия ще бъдат включени български производители на вина и на спиртни напитки. Промоционалната проява …

Покана за участие в бизнес делегация, придружаваща г-н Божидар Лукарски, министър на икономиката, по инициативата „България по случай ЕКСПО 2015”, в област Ломбардия (Италия, гр. Милано и гр. Парма, 7-12 септември 2015 г.) Краен срок – 11.08.2015 г

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/, съвместно с Италианската търговска камара в България, организира бизнес делегация в периода 7-12 септември 2015 г. в гр. Милано и гр. Парма, придружаваща г-н Божидар Лукарски, министър на икономиката, при участието му в инициативата „България по случай ЕКСПО 2015”. Целта на бизнес проявата е насърчаване …

Удължаване на срока за набиране на документи за участие в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на ЕКСПО 2015, гр. Милано, Италия, в периода 8.09-11.09.2015 г.

В изпълнение на Дейност 5 по Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че ИАНМСП удължава …

от нашите партньори

5-ти Бизнес форум на страните от Дунавския регион

Петият Бизнес форум на страните от Дунавския регион ще се проведе на 1 и 2 октомври 2015 г. в гр. Виена, Австрия. Форумът се организира от Федералната икономическа камара на Австрия в партньорство с Македонското представителство на ЦЕИ и Enterprise Europe Network. Събитието е инициатива в рамките на австрийската програма за насърчаване на експорта Go …

21 сесия по програма „Вулканите в Европа“ 2016 г. – 2017 г.

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) постъпи покана от Европейската комисия относно 21 сесия по програмата „Вулканите в Европа“ 2016 г. – 2017 г. Програмата е основана по инициатива на Европейската комисия и Японското правителство, изцяло финансирана от Министерството на икономиката, търговията и промишлеността на Япония (METI) с цел да …

Покана за участие в онлайн проучване

Фирма Capgemini Consulting, Холандия, прави онлайн проучване в сферата на предприемачеството. Предприемачеството е най-силния двигател на икономическия растеж. Ето защо Европейската комисия иска да стимулира и улесни предприемачеството. Това е и целта на Програмата еPlus. Тази програма е насочена към подпомагане на уеб-предприемачите да стартират, да се развиват и разрастват бизнеса си в световен мащаб. …

Покана от Канадския Атлантически съвет за участие в четвъртото издание на международния форум Naturallia 2015 г. в периода 11-13 ноември град Садбъри, провинция Онтарио

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) постъпи покана от Канадския Атлантически съвет  за участие в четвъртото издание на международния форум Naturallia 2015 г. в периода 11-13 ноември град Садбъри, провинция Онтарио. Naturallia 2015 е форум на канадски бизнес Алианс, който има за цел да свърже канадския бизнес с представители на …

Покана за участие в Първия Международен фармацевтичен форум, 10.06.2015 г. в гр. Красногорск, Руска федерация

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия се получи покана от Заместник – председателя на Правителството на Московска област за участие на български производители в Първия Международен фармацевтичен форум, който ще се проведе на 10.06.2015 г. в гр. Красногорск, Руска федерация. Целта на форума е обсъждане на стратегическите цели и възможни варианти …