Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • monova@sme.government.bg
  • онлайн форма


С лице към хората

Актуално

от дейността на ИАНМСП

Рекордно участие на български производители на Международния панаир за индустриални технологии и оборудване в Хановер

Рекорден брой български предприятия представят своите продукти на Международния панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe в Германия тази година. Участието на 37-те наши фирми в престижната изложба е организирано от МИЕ и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)

Бизнес делегация, придружаваща г-н Красин Димитров, заместник-министър на икономиката и енергетиката и други официални лица по време на XV-та сесия на българо-китайската междуправителствена Смесена комисия за икономическо сътрудничество в гр. Пекин и гр. Шанхай, Китайска народна република, в периода 26- 30 април 2014 г.

В периода 26-30 април 2014 г. ще се проведе XV-та сесия на българо-китайската междуправителствена Смесена комисия за икономическо сътрудничество (СКИС) в гр. Пекин и гр. Шанхай, Китайска народна република. Председател на българската част на Смесената комисия е г-н Красин Димитров, заместник-министър на икономиката и енергетиката.

На вниманието на кандидатите, които ще участват с проектни предложения в Седма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд

Уважаеми кандидати, На запечатания непрозрачен плик, с който подавате конкурсната документация, трябва да се съдържа следната информация: – Наименование на проектното предложение; – Наименование на кандидата; – Конкурсна процедура на Националния иновационен фонд – 2014

Подписан Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и Японската агенция за малки и средни предприятия

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Японската агенция за малки и средни предприятия подписаха меморандум за разбирателство в Министерство на икономиката и енергетиката.

Проведен бизнес форум на тема: „Сътрудничеството между МСП в региона на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) – 21 март 2014г.

Днес, 21-ви март 2014 г. се проведе бизнес форум в рамките на Бизнес Съвета към ОЧИС на тема: „Сътрудничеството между малките и средни предприятия в региона на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество”, организиран от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Председателят на Бизнес съвета на ОЧИС …

от нашите партньори

Изследване на практиките в организации, които са осъществили програми по намаляване числеността на персонала и/или свиване на основната дейност

В рамките на Стопански факултет, СУ Св. Климент Охридски, се провежда изследване на практиките в организации, които са осъществили програми по намаляване числеността на персонала и/или свиване на основната дейност. Целта на изследването е да анализира успеха/неуспеха при провеждането на такива програми и да формулира добри практики. Ако сте свидетел на изпълнение на подобни програми, …

Графици за посещение на български делегации в Русия и приемане на руски делегации в България от плана за сътрудничество с Търговско промишлена палата (ТПП) на Руска федерация и регионалните палати за 2014 година

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) постъпи, чрез Желю Добрев – Председател на УС на Българо-Руска търговско-промишлена палата (БРТПП), информация относно графици за посещение на български делегации в Русия и приемане на руски делегации в България.

Информация за световен конгрес на предприемачите в изложбения център „Манеж“, 17 – 20 март 2014 г., гр. Москва, Руска Федерация

В Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) постъпи, чрез Директора на Центъра на промишлеността на Р България в Москва, информация за Световен конгрес на предприемачите

Организиране на бизнес делегация, придружаваща Президента на Република България във Великобритания, 17-19 март 2014 г.

В периода 17-19 март 2014 г. Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев ще направи посещение във Великобритания, в рамките на което се предвижда организиране на бизнес форум с провеждане на двустранни срещи между представители на български и британски компании.

Отворени конкурси по новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020).

„Хоризонт 2020“ обединява всички съществуващи форми на финансиране на научни изследвания и иновации от Съюза, включително Рамковата програма за научни изследвания (Седма рамкова); дейностите, свързани с иновации от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации; както и Европейския институт за иновации и технологии (EIT).