Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • monova@sme.government.bg
  • онлайн форма


С лице към хората

Актуално

от дейността на ИАНМСП

Китай ще прави центрове за промотиране на българския бизнес

Китай е готова да финансира и изгради на собствена територия центрове за промотиране на България и българския бизнес. Това стана ясно по време на среща на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева с Джонатън Гу, вицепрезидент на Агенцията за малки и средни предприятия на Шанхай и …

Агенцията за малки и средни предприятия заведе 1307 фирми на изложения в чужбина

Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е завела 1307 фирми на търговски панаири в чужбина от 2010 г. досега. Това обяви зам.-изпълнителният директор на агенцията Никола Стоянов по време на заключителната пресконференция по проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. …

Агенцията за малки и средни предприятия ще отчете утре завършването на европроект

Зам.-изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Никола Стоянов ще отчете утре (20 ноември 2015 г., петък) на пресконференция завършването на проект „№ BG161РО003 – 4.2.01-0001, „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” …

ИАНМСП организира двудневно обучение за висши мениджъри/собственици на компании

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Министерство на икономиката организира на 26 и 27 ноември 2015 г. обучение за висши мениджъри/собственици на компании на тема: „Непрекъснато успяващи компании и решаващо конкурентно предимство“. Обучението ще се проведе в хотел „Сенс“, Конферентна зала 1, ет. 1, София, бул. „Цар Освободител“ 16  …

Регионалният координатор на агенцията присъства на 120 години БТПП в Стара Загора

120 години от основаването на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и 25 години от създаването на Единната система на Търговско-промишлените палати/камари у нас честваха в Стара Загора. Церемонията се проведе в Регионалния исторически музей. Гости на тържеството бяха Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на Българска търговско-промишлена палата, Анри Мaлос, досегашен председател и настоящ член на …

от нашите партньори

8-ма Световна среща и изложение по хранително-вкусовата промишленост, Делхи, 9-10.02.2016 г.

В Министерство на външните работи е получено писмо-покана от Асоциацията на търговско-промишлените палати на Индия за участието на България като страна-партньор в 8-мата Световна среща и изложение 2016 г. по хранително-вкусовата промишленост. Събитието ще се проведе в хотел Lalit, New Delhi на 9-10.02.2016 г. и ще премине под надслов „Технологии, инвестиции, сигурност“. Изложението е с …

Предстоящи търговски мисии в Турция

Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези, мисии, координирани от Министерството на икономиката на Република Турция, се организират от съюзите на износителите, на които официално се възлага тази задача и една фирма-организатор на изложения. Целта на тези мисии е да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и …

Форум на индийските вносители на храни – Forum of Indian Food Importers (FIFI)

На 08.10.2015 г. в посолството на България в Делхи бе проведена среща между г-н Стефан Йонков, ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) и г-н Амит Лохани, основател и директор на „Форум на индийските вносители на храни“, чиято цел е била да се проучат възможностите за установяване на директни контакти между български производители и износители …

Ден на италианските технологии в мебелната промишленост

ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, в сътрудничество с Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост и с АЧИМАЛ – Асоциация на италианските производители на машини и аксесоари за дървообработване,  организират ден на италианските технологии в мебелната промишленост. По време на събитието представители на водещи италиански компании ще презентират …

Симпозиум на тема „Подкрепа на културните и иновативни индустрии в Европа: чрез интелигентно, устойчиво и приобщаващо развитие“ на 21 януари 2016 г., Брюксел, Белгия

На 21 януари 2016 г. (четвъртък)  от 10:00 до 16:30 ч. в Hotel NH Brussels Carrefour de l’Europe, Брюксел, Белгия ще се проведе международен симпозиум, на който да се обсъдят потенциалните решения за развитието на културните и иновативни индустрии в Европейския съюз. Ще бъде дискутирано как междусекторното и трансгранично сътрудничество може да доведе до по-силен …