Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн форма


С лице към хората

Актуално

от дейността на ИАНМСП

Стартиране на проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Министерство на икономиката сключиха договор за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, с чието финансиране Агенцията ще може да реализира дейности в подкрепа на интернационализацията и повишаване конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия. …

Стартиране на проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Министерство на икономиката сключиха договор за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, с чието финансиране Агенцията ще …

Национално участие в международна специализирана изложба за захарни и сладкарски изделия ISM 2017 (29.01. – 01.02.2017 г., Кьолн, Германия)

Във връзка с изпълнението на дейностите по проектно предложение референтен №  BG 16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на …

Международна търговска конференция за електроника, металообработка, кабели, гума, пластмаса, оборудване, услуги, логистика и опаковки, която ще се проведе на 24 ноември 2016 г. в RIN Grand Hotel, гр. Букурещ, Румъния.

Във връзка с изпълнението на дейностите по проектно предложение реф. № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на Международна търговска конференция за …

Национално участие в международна специализирана изложба за индустриални поддоставки, оборудване и технологии MIDEST 2016 (6 – 9.12.2016 г., Париж, Франция)

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международна специализирана изложба за индустриални …

от нашите партньори

Икономически форум в рамките на петата среща на правителствените ръководители между Китай и страните от ЦИЕ (16+1)

В рамките на предстояща среща на правителствените ръководители между Китай и страните от ЦИЕ (16+1), Министерство на икономиката на Република Латвия и латвийската Агенция за инвестиции и развитие организира икономически форум, който ще се проведе на 5 – 6 ноември 2016 г. в Рига, Република Латвия. По време на икономическия форум, под формата на дискусионни …

Международно промишлено изложение и Кооперационна борса” – МПИКБ, 24.10.-31.10. 2016 г., гр. Ташкент, Узбекистан

В периода 24.10. – 31.10.2016 ще се проведе „X-то  Международно промишлено изложение и Кооперационна борса“ в Международния изложбен център „UzExpoCentre“, в гр. Ташкент, Узбекистан. Основните цели на МПИКБ са: информиране за произвежданата в Узбекистан продукция; съдействие на предприятията от реалния сектор на узбекистанската икономика за създаване на бизнес контакти; осигуряване на достъп на узбекистанските фирми …

Бизнес среща на тема „Източна Европа – Югоизточна Азия внос/износ” 24ти Октомври 2016 г., гр.София

На 24 октомври 2016 г. в гр.София, хотел Рамада София от 9.00 часа, ще се проведе бизнес среща на тема „Източна Европа – Югоизточна Азия внос/износ”, организирана от сингапурската фирма S.E.A. Business Centre Pte Ltd (SBC) и швейцарската фирма Black Bear Consulting Sarl, с подкрепата на Индонезийското и Сингапурското посолство в България. Участие в събитието …

Бизнес делегация до гр. Минск, Беларус 1-4 ноември 2016г.

Българската търговско-промишлена палата организира бизнес делегация до гр. Минск, Беларус в периода 1-4 ноември 2016г. и провеждането на Беларуско – български бизнес форум. Посещението се организира съвместно с Търговско-промишлената палата на Беларус. Основният отрасъл в икономиката на Беларус е промишлеността – машиностроене, химическа, хранително-вкусова и други индустрии. Около 15% от населението (9,5 млн.души) е заето …

Сътрудничество в областта на бизнеса между Санкт Петербург и област Пловдив

Списък с промишлени компании от Санкт Петербург, Руска Федерация, проявяващи интерес към развитие на търговско и производствено сътрудничество с подходящи партньори от България, изготвен от Комитета по промишлена политика и иновации на Санкт Петербург, е предоставен на област Пловдив чрез представители на Правителството на Санкт Петербург. При интерес от страна на български предприятия към някои …