Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Проект “Създаване на условия за качествена ИКС”

ИАНМСП изпълнява проект за създаване на Регистър на МСП и за разработване на информационно-комуникационна система

На специална пресконференция ИАНМСП представи основните дейности на проект „Създаване на условия за качествена информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП“, който се реализира от агенцията с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

ИАНМСП организира пресконференция на тема: Улесняване достъпа на малките и средните предприятия до бизнес услуги и повишаване на тяхната ефективност

Проект “Създаване на условия за качествена информационно – комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП”