Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Търсене на бизнес партньори

Изграждане на университетски комплекс в гр. Ербил, Република Ирак

Индийска компания търси бизнес партньори за канцеларски и офис материали.

Белгийска фирма търси за партньори български фирми за покриви; фирми, които произвеждат защита от падане на сгради; фирми, които произвеждат професионално предпазно облекло

Португалска фирма търси производители на дървен материал

Японска компания търси български производители на вина и розова вода

Проучване на интереса на български фирми за среща с германски компании от машиностроенето и автомобилостроенето

Индийската компания Proto-D Engineering, произвеждаще широка гама от прототипни компоненти за автомобилния сектор търси бизнес партньори

Руска фирма за автоматизирани системи за управление на технологическите процеси в металургията търси бизнес партньори от България

Руски завод търси български партньори за сътрудничество, които имат интерес към високо-технологично аграрно оборудване.

Фирма от Княжество Монако търси български партньори в областта на строителството

Немска фирма за производство на тенти търси партньор в България

Руска фирма търси партньори за сътрудничество за съвместно предприятие за производство на хранителни продукти

Запитване на белгийска фирма за контакти на български фирми от бояджийския бранш

Немска фирма търси партньорство с високотехнологични български фирми

Френска фирма предоставя аудиовизуални услуги

Страница 1 от 3123