Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Учебни материали

Бизнес семинар „Съвременен мениджмънт и иновации“ 16-17.04.2015 г. в зала Средец, хотел „София Хотел Балкан-Шератон”, София

Учебни материали от информационни семинари на тема „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране”, в гр София и гр. Пловдив

Учебни материали от въвеждащи обучения на тема „Готова ли е вашата фирма да осъществява износ?”, гр. София и гр. Пловдив

Управление и развитие на човешките ресурси в малките и средните предприятия

Дискусионен форум “Глобалният пазар – шанс за българските малки и средни предприятия”

Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари

10 въвеждащи обучения на тема “Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари”

Създаване на клъстер в областта на интермодалния товарен транспорт – двигател за нарастване на иновационния потенциал и интернационализацията на МСП

Форум на тема “Създаване на клъстер в областта на интермодалния товарен транспорт – двигател за нарастване на иновационния потенциал и интернационализацията на МСП”, 28 януари 2011 г., Пловдив, хотел “Марица”, зала “Пловдив”

Алтернативно финансиране в период на икономическа криза

Форум на тема „Алтернативно финансиране в период на икономическа криза”, 25 януари 2011 г., София, хотел "Метрополитън"