Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Удължаване на срока за заявяване на участие в Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, гр. Милано, Италия до 02.06.2017

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001  „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, ИАНМСП удължава срока за заявяване на участие в Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, която ще се проведе в периода 2024.10.2017 в гр. Милано, Италия до 02.06.2017.

Условията и документите за участие, публикувани на уеб сайта на ИАНМСП, остават валидни и са достъпни на http://www.sme.government.bg/?p=3675
Страницата е редактирана последно на: 19.05.2017