Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Агенцията участва в бизнес форум „Силни региони за силна икономика“

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) се представи на една от най-големите национални бизнес конференции за 2017 година – „Силни региони за силна икономика“.

На събитието в град София представители на ИАНМСП взеха активно участие, като запознаха гостите с дейността на агенцията. В първата част на мероприятието Владимир Пенов, старши експерт в ИАНМСП, се срещна с представители на фирми. На тях той обясни механизмите за подпомагане и подкрепа на бизнеса. По-късно, като решение за подобряване комуникацията между бизнеса и администрацията, Пенов разясни и част от инструментите повишаващи ефективността на работа на агенцията – електронния портал и интерактивната уеб базирана платформа.

Форумът се провежда под егидата на списание „Бизнес клуб“ и 20 български общини, а негови участници са експерти от министерства, агенции, бизнес организации и частния сектор с актуална информация за европроекти, данъчни облекчения, изисквания на НАП, инвестиции, злоупотреби при купуване на фирми и други. Целта на Националното турне е да засили взаимодействието между общините и бизнеса, както и съвместната работа с държавната администрация. До момента форумът се е състоял в 18 града и ще продължи до 30 юни 2017 година.

fb_img_1498485489486
Страницата е редактирана последно на: 28.06.2017