Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Провеждане на семинар Eastwestmarkets platform, 29.06.2017 г., гр. Хага.

В ИАНМСП постъпи информация от Министерство на външните работи, че Холандският съвет по международен бизнес (DCIB) организира семинар на тема „Eastwestmarkets platform“, който ще се проведе на 29.06.2017 г. в гр. Хага. На семинарът ще бъде представен концептуалния подход към платформата.

Проектът за изграждане на така наречената „Eastwestmarkets platform“ е иницииран именно от Холандския съвет за международен бизнес. Основната цел на тази платформа е да даде възможност на местните предприемачи в страните от ОНД да се свържат с холандски и международни предприемачи по лесен и ефективен начин. Страните от ОНД са стратегически разположени и могат да използват тази платформа като средство за стимулиране на местното предприемачество.      Регистрацията за участие в семинара е възможна на e-mail: info@dcibnet.nl.

Повече информация за събитието и за самата платформа можете да откриете на интернет адрес www.dcibnet.nl или на тел. 0614899768 и email dmahadev@dcibnet.nl  – Dr. Dewanand Mahadew

Приложение: Допълнителна информация
Страницата е редактирана последно на: 28.06.2017