Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Покана за участие в конкурс за избор на одитори за попълване на състава на Звеното за контрол при Националния иновационен фонд

Покана за участие в конкурс за избор на одитори за попълване на състава на Звеното за контрол при Националния иновационен фонд

Приложение 1 – Формуляр за участие в конкурс за избор на одитори за попълване на състава на Звеното за контрол при Националния иновационен фонд

Приложение 2 – Декларация по образец, удостоверяваща изпълнение на изискванията по буква „В.“ на т. I от Поканата

Приложение 3 – Декларация по образец, удостоверяваща изпълнение на изискванията по т.2-т.4, буква „А.“ на т. I от Поканата

Приложение 4 – Списък за установяване професионален опит на кандидата за участие в конкурс за избор на одитори за попълване на състава на Звеното за контрол при Националния иновационен фонд.
Страницата е редактирана последно на: 25.07.2017