Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Бизнес делегации, организирани от Европейско-филипинска бизнес мрежа (EPBN)

Европейско-филипинската бизнес мрежа (EPBN) организира за компаниите и организациите за насърчаване на търговията от ЕС-28 следните събития:

  1. Търговска мисия във връзка с Форум за устойчиво селско стопанство (Sustainable Agriculture Forum)– 27-28.09.2017.
  2. Бизнес делегация във връзка с Европейско-филипинска среща на високо равнище и matchmaking – 16-17/10/2017.
  3. Търговска мисия за посещение на медицинско изложение Medical Expo Philippines – 20-28.11.2017.
  4. Търговска мисия за посещение на изложение Philconstruct – 06-09.01.2018.

Възможно е съфинансиране за таксите за участие на заинтересованите страни в търговските мисии.

 Повече информация може да се намери на следните Интернет адреси:
Страницата е редактирана последно на: 04.08.2017