Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Световен форум за развитие на износа 2017, 25-26 октомври, Унгария

В ИАНМСП постъпи информация, че в периода 25-26 октомври 2017 г. ще се състои Световен форум за развитие на износа в гр. Будапеща, Унгария. Събитието е съорганизирано от Международен търговски център (ITC) и Министерство на външните работи и търговията на Унгария.

Тазгодишното събитие ще изследва как търговията може да бъде „сила за добро“ във време, когато глобалните предизвикателства – икономически, социални и екологични – променят начина, по който търговията действа. Фокусът ще бъде поставен върху това как 99% могат да се възползват по-добре от местната, регионалната и глобалната търговия.

В допълнение към обсъждането как по-равномерно се споделят ползите от търговията, конференцията ще разгледа новите регионални търговски маршрути, като например One Belt, One Road инициативата и подобни канали в Африка и Латинска Америка. Това ще включва разширяване на дигиталната търговия (електронна търговия) и цялостното значение на иновациите, за да станат конкурентоспособни.

Екологичната устойчивост ще бъде важна тема по време на Форума със сесия за зелен бизнес и превръщането на отпадъците в богатство. В допълнение, участниците ще се научат как да израстнат от start-up до успешен международен бизнес.

Освен политически дискусии и практически уъркшопи, ще се провеждат и улеснени В2В срещи с акцент върху селскостопанските технологии, селскостопанските култури и маслодайните семена, които ще дадат възможност на националните и международните компании да се свържат и да сключат сделки.

Повече информация за събитието можете да откриете на http://www.intracen.org/itc/events/world-export-development-forum/.
Страницата е редактирана последно на: 09.08.2017