Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Индикативна програма

Индикативна програма за организиране на национални участия в международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина за периода 20.09.2016 г. – 21.01.2018, утвърдена на 11.04.2017

Индикативна програма за организиране на национални участия в международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина за периода 20.09.2016 г. – 21.01.2018, утвърдена на 13.03.2017

Индикативна програма за организиране на национални участия в международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина за периода 20.09.2016 г. – 21.01.2018, утвърдена на 02.03.2017

Индикативна програма за организиране на национални участия в международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина за периода 20.09.2016 г. – 21.01.2018, утвърдена на 31.01.2017

Индикативна програма за организиране на национални участия в международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина за периода 20.09.2016 г. – 22.10.2017, утвърдена на 09.01.2017

Индикативна програма за организиране на национални участия в международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина за периода 20.09.2016 г. – 22.10.2017

Индикативна програма за организиране на национални участия в международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина за периода 20 септември 2016 г. – 22 октомври 2017 г.

 Индикативна програма за организиране на национални участия в международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина за периода 20 септември 2016 г. – 10 февруари 2017 г.

Национални участия в международни изложби, организирани от ИАНМСП за 2016 година – одобрена на 26.08.2016 г.

Национални участия в международни изложби в чужбина 2016 г., организирани от ИАНМСП за 2016 година – одобрена на 17.08.2016 г.

Национални участия в международни изложби в България, организирани от ИАНМСП за 2016 година – одобрена на 20.04.2016 г.

Национални участия в международни изложби в България, организирани от ИАНМСП за 2016 година – одобрена на 04.04.2016 г.

Национални участия в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП за 2016 година – одобрена на 04.04.2016 г.

Национални участия в международни изложби в България, организирани от ИАНМСП за 2016 година

Национални участия в международни изложби в чужбина, организирани от ИАНМСП за 2016 година

Процедури за изготвяне на индикативните програми

Индикативна програма по проект “Насърчаване интернационализацията на българските предприятия”

Годишен план за организиране на колективни участия за български МСП в международни панаири и изложби за календарната 2012 г., финансирани от бюджета на ИАНМСП

Страницата е редактирана последно на: 12.04.2017