Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Програми и проекти_

Проект „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията“

Проект „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“

Проект „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“

Проект SUPPORT – “Подкрепа на местни правителства в нисковъглеродни стратегии”

Национален иновационен фонд

Инициативата “Еврика” и съвместна програма “Евростарс”

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

——————————————–

Архив

Страницата е редактирана последно на: 01.06.2017