Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Проект Насърчаване интернационализацията на българските предприятия

Проект „Насърчаване интернационализацията на българските предприятия“

Обучения

Търговски мисии

Бизнес форуми в България

Международни панаири и изложби

Страницата е редактирана последно на: 27.02.2017