Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Административен регистър

Адрес на Административен регистър – https://iisda.government.bg/competitions

Страницата е редактирана последно на: 10.05.2016