Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн форма


С лице към хората

Национален иновационен фонд

Национален иновационен фонд сесия 2012

Страницата е редактирана последно на: 06.10.2013