Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Образци на документи за кандидатстване

Декларация по чл.17

Заявление за конкурс

Страницата е редактирана последно на: 01.02.2014