Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Еврика

Текуща информация

Как да кандидатствам?

Мониторинг

  • Наръчник на Финансиращата институция за изпълнение на съвместна програма Евростарс-2
  • Правилник за управление на средствата по Националния иновационен фонд (ПУСНИФ)

Архив


Страницата е редактирана последно на: 13.07.2016