Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Процедура „Развитие на клъстери в България“ – BG16RFOP002-2.009

Съгласно Методологията по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България” документите за категоризиране следва да се изпратят на ИАНМСП по електронен път на електронен адрес opic@sme.government.bg, не по-късно от 24.00 ч. на 30 януари 2017 г.

Всички въпроси, свързани с процеса по категоризация на клъстерите, могат да се изпращат на електронен адрес clusters@mi.government.bg .

Страницата е редактирана последно на: 27.02.2017