Календар


Сигнали за корупция и конфликт на интереси

  • Ева Монова
  • Главен юрисконсулт
  • +359 2 940 7957
  • e.monova@sme.government.bg
  • онлайн формаПоследвайте ни:Проект № BG16RFOP002-2.003-0003 „Нови технологии в подкрепа на интернационализацията“

Информация за проекта

Страницата е редактирана последно на: 27.02.2017