За ИАНМСП

EUREKA Partner Search Form Sigint Solutions sept 2012

Eurostars Ro-Bg_INCDTP_aug 2012

Eurostars Partner Description Profile_aug 2012

BJG_Eurostars Partner Recruitment tools_aug 2012

EUREKA_Partner Search Form_TBS_aug 2012

Eurostars Ro-Bg_ICEFS COM SRL_aug 2012

Органиграма на ИАНМСП

ИАНМСП и БенчМарк организират серия въвеждащи обучения и информационни семинари за повишаване на експортния потенциал на българските МСП

Индикативна програма за организиране на търговски мисии за периода май 2012 г. – април 2013 г.

Доклад за дейността на ИАНМСП (за периода януари – декември 2011 г.)

Kонкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт в сектор „Финансово управление” в отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП

Административни услуги

Процедура за издаване на УП-2 и УП-3

Информационни дни – проект “Насърчаване интернационализацията на българските предприятия” – първа проектна година

Страница 10 от 12« Първа...5...89101112

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: