Работни места

Конкурс за длъжност Главен юрисконсулт дирекция Административна

Конкурс за младши експерт в отдел МИК, в дирекция ИМСП

Конкурс за Младши експерт в отдел МПС, в дирекция ИМСП

Конкурс за старши експерт в отдел ИРП, в Главна дирекция РМСП

Конкурс за главен експерт счетоводител в дирекция Административна

Конкурс за Главен експерт в отдел “Финансов мониторинг на проекти”, в Главна дирекция РМСП

Конкурс за Главен юрисконсулт в отдел “Финансов мониторинг на проекти”, в Главна дирекция РМСП

Конкурс за Младши експерт в отдел “Информационно обслужване”, в дирекция ИМСП

Конкурс за Главен юрисконсулт в отдел МПС, в дирекция ИМСП

Конкурс за главен експерт счетоводител в дирекция Административна

Заповед РД-16-24/23.03.2020 г. спиране на обявените конкурси.

Конкурс за началник на отдел Финансов мониторинг на проекти, Главна дирекция РМСП

Конкурс за главен експерт в отдел “Финансов мониторинг на проекти”, Главна дирекция РМСП

Конкурс за главен експерт в дирекция Административна

КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРКЕЦИЯ ИМСП

Страница 1 от 712345...Последна »


Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: