Работни места

КОНКУРС ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ

Конкурс за две бройки държавни служители

Конкурс за държавен служител

Конкурс за държавен служител

СТАЖАНТСКА КАМПАНИЯ 2020

Процедура по мобилност

Обява за конкурсна процедура за длъжност старши експерт в Гл. Дирекция РМСП

Обява за конкурсна процедура за началник отдел в дирекция ИМСП

Обявяване на процедура за назначаване на държавен служител по мобилност

Прекратяване на конкурса за длъжността старши експерт в отдел КПК на МСП, Гл. дирекция РМСП

Конкурс за длъжност Младши експерт в отдел Информационно обслужване на бизнеса, в  дирекция ИМСП

Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност младши експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в чужбина, дирекция ИМСП

Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност главен експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в чужбина, дирекция ИМСП

Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност младши експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в България, дирекция ИМСП

Страница 3 от 712345...Последна »
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: