Работни места

Обява за конкурс за заемане на позиция младши експерт в отдел МИПБ, дирекция ИМСП

Конкурс за две свободни позиции младши експерт в дирекция ИМСП

Обява за конкурс – старши експерт

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Директор на дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса” в Дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител главен експерт, отдел “Финансови инструменти за развитие на МСП”, Главна дирекция “Развитие на малките и средните предприятия”

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина” в Дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител Директор на дирекция, дирекция „Административна“

Конкурс за назначаване на държавен служител Главен счетоводител, дирекция „Административна“

КОНКУРС за назначаване на държавен служител за длъжността Финансов контрольор

КОНКУРС за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина” в Дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност Старши експерт в отдел „Комуникация и повишаване на конкурентоспособността на МСП“ в Главна дирекция „Развитие на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител Началник на отдел „Комуникация и повишаване конкурентоспособността на МСП”, Главна дирекция „Развитие на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжност Главен директор в Главна дирекция „Развитие на малките и средните предприятия”

Конкурс за назначаване на държавен служител Младши експерт, отдел „Финансови инструменти за развитие“ в Главна дирекция „Развитие на малките и средните предприятия”

Страница 4 от 7« Първа...23456...Последна »
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: