Работни места

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжност „директор” на Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Конкурс за назначаване на 2-ма служители на длъжност „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” в сектор „Финансово управление”, отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспосбност и иновации” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на 2-ма служители на длъжност „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” в сектор „Мониторинг”, отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспосбност и иновации” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжност младши експерт в отдел „Международно сътрудничество”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на служител на длъжност „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – юрист – 1 щ. бр. в отдел «Оценка и договаряне» към Главна дирекция «Конкурентоспособност и иновации» в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжност „главен експерт” в отдел „Правен и човешки ресурси”, Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на служител на длъжност „Младши сътрудник по управление на европейски проекти и програми – IT” в отдел „Информационни и аналитични дейности”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации”, ИАНМСП

Конкурс за назначаване на служител на длъжност „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми – IT” в отдел „Информационни и аналитични дейности”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации”, ИАНМСП

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт в сектор „Финансово управление” в отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП

Kонкурс за назначаване на държавен служител на длъжност младши експерт в отдел „Деловодство, информационни и стопански дейности”, “, Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване“ в ИАНМСП

Kонкурс за назначаване на държавни служители на длъжност старши юрисконсулт в отдел “Правен и човешки ресурси”, Дирекция “Финансово и административно-правно обслужване” в ИАНМСП

Kонкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт в Регионален сектор София в отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в ИАНМСП

Kонкурс за назначаване на държавен служител за длъжност началник на сектор в Регионален сектор Пловдив, отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на младши експерт в отдел „Информационно обслужване на бизнеса”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в ИАНМСП

Страница 8 от 9« Първа...56789
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube