Архив-Работни места

КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ФМП, ДИРЕКЦИЯ РМСП

Конкурсна процедура за длъжността Старши експерт, в отдел ИРП, в дирекция РМСП

Конкурс за главен експерт в отдел ФМП, дирекция РМСП

Конкурс за главен експерт в отдел ИО, в дирекция ИМСП

Конкурс за главен юрисконсулт в отдел ИО, дирекция ИМСП

Конкурс за длъжност Главен юрисконсулт в отдел Информационно обслужване, дирекция ИМСП

Конкурс за длъжност Старши експерт в отдел Международни прояви и сътрудничество, дирекция ИМСП

Конкурс за длъжност Старши експерт в отдел Информационно обслужване, дирекция ИМСП

Конкурс по чл. 10 , 10а от ЗДСл, чл.13 от НПКПМДСЛ За длъжност Главен експерт в Главна д-ия РМСП, отдел ФМП

Конкурс по чл. 10 , 10а от ЗДСл, във връзка с чл.4, и чл.13 от НПКПМДСЛ За длъжност Старши експерт в Главна д-ия РМСП, отдел ФМП

Конкурс за длъжност Главен юрисконсулт дирекция Административна

Конкурс за младши експерт в отдел МИК, в дирекция ИМСП

Конкурс за Младши експерт в отдел МПС, в дирекция ИМСП

Конкурс за старши експерт в отдел ИРП, в Главна дирекция РМСП

Конкурс за главен експерт счетоводител в дирекция Административна

Страница 2 от 812345...Последна »Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: