Архив-Работни места

Конкурс за Младши експерт в отдел “Информационно обслужване”, в дирекция ИМСП

Конкурс за Главен юрисконсулт в отдел МПС, в дирекция ИМСП

Конкурс за главен експерт счетоводител в дирекция Административна

Заповед РД-16-24/23.03.2020 г. спиране на обявените конкурси.

Конкурс за началник на отдел Финансов мониторинг на проекти, Главна дирекция РМСП

Конкурс за главен експерт в отдел “Финансов мониторинг на проекти”, Главна дирекция РМСП

Конкурс за главен експерт в дирекция Административна

КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРКЕЦИЯ ИМСП

КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ИМСП

КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ГЛ. ДИРЕКЦИЯ РМСП

КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ- ФИНАНСИСТ В ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНА

КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНА

КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

КОНКУРС ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ КПКна МСП, В ГЛ. ДИРЕКЦИЯ РМСП

КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ КПК на МСП в ГЛ. ДИРЕКЦИЯ РМСП

Страница 2 от 712345...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: