Архив-Работни места

Конкурс за две бройки държавни служители

Конкурс за държавен служител

Конкурс за държавен служител

Процедура по мобилност

Обява за конкурсна процедура за длъжност старши експерт в Гл. Дирекция РМСП

Обява за конкурсна процедура за началник отдел в дирекция ИМСП

Обявяване на процедура за назначаване на държавен служител по мобилност

Прекратяване на конкурса за длъжността старши експерт в отдел КПК на МСП, Гл. дирекция РМСП

Конкурс за длъжност Младши експерт в отдел Информационно обслужване на бизнеса, в  дирекция ИМСП

Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност младши експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в чужбина, дирекция ИМСП

Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност главен експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в чужбина, дирекция ИМСП

Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност младши експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в България, дирекция ИМСП

Обява за конкурс за заемане на позиция младши експерт в отдел МИПБ, дирекция ИМСП

Конкурс за две свободни позиции младши експерт в дирекция ИМСП

Обява за конкурс – старши експерт

Страница 3 от 612345...Последна »
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: