Архив-Работни места

Конкурс за Главен експерт в отдел “Финансов мониторинг на проекти”, в Главна дирекция РМСП

Конкурс за Главен юрисконсулт в отдел “Финансов мониторинг на проекти”, в Главна дирекция РМСП

Конкурс за Младши експерт в отдел “Информационно обслужване”, в дирекция ИМСП

Конкурс за Главен юрисконсулт в отдел МПС, в дирекция ИМСП

Конкурс за главен експерт счетоводител в дирекция Административна

Заповед РД-16-24/23.03.2020 г. спиране на обявените конкурси.

Конкурс за началник на отдел Финансов мониторинг на проекти, Главна дирекция РМСП

Конкурс за главен експерт в отдел “Финансов мониторинг на проекти”, Главна дирекция РМСП

Конкурс за главен експерт в дирекция Административна

КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРКЕЦИЯ ИМСП

КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ИМСП

КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ГЛ. ДИРЕКЦИЯ РМСП

КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ- ФИНАНСИСТ В ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНА

КОНКУРС ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНА

КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

Страница 3 от 812345...Последна »Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: