Архив-Работни места

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Директор на дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса” в Дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител главен експерт, отдел “Финансови инструменти за развитие на МСП”, Главна дирекция “Развитие на малките и средните предприятия”

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина” в Дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител Директор на дирекция, дирекция „Административна“

Конкурс за назначаване на държавен служител Главен счетоводител, дирекция „Административна“

КОНКУРС за назначаване на държавен служител за длъжността Финансов контрольор

КОНКУРС за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина” в Дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавни служители на длъжност Старши експерт в отдел „Комуникация и повишаване на конкурентоспособността на МСП“ в Главна дирекция „Развитие на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител Началник на отдел „Комуникация и повишаване конкурентоспособността на МСП”, Главна дирекция „Развитие на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжност Главен директор в Главна дирекция „Развитие на малките и средните предприятия”

Конкурс за назначаване на държавен служител Младши експерт, отдел „Финансови инструменти за развитие“ в Главна дирекция „Развитие на малките и средните предприятия”

Конкурс за назначаване на държавен служител „Главен експерт”, в отдел „Финансови инструменти за развитие“ в Главна дирекция „Развитие на малките и средните предприятия“ в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Конкурс за назначаване на държавен служител Главен счетоводител, дирекция „Административна“ в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Конкурс за назначаване на държавен служител Началник на отдел „Проектен цикъл”, дирекция „Програми и проекти” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Страница 4 от 6« Първа...23456
Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: