Архив-Работни места

Прекратяване на конкурса за длъжността старши експерт в отдел КПК на МСП, Гл. дирекция РМСП

Конкурс за длъжност Младши експерт в отдел Информационно обслужване на бизнеса, в  дирекция ИМСП

Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност младши експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в чужбина, дирекция ИМСП

Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност главен експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в чужбина, дирекция ИМСП

Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност младши експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в България, дирекция ИМСП

Обява за конкурс за заемане на позиция младши експерт в отдел МИПБ, дирекция ИМСП

Конкурс за две свободни позиции младши експерт в дирекция ИМСП

Обява за конкурс – старши експерт

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Директор на дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса” в Дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител главен експерт, отдел “Финансови инструменти за развитие на МСП”, Главна дирекция “Развитие на малките и средните предприятия”

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина” в Дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител Директор на дирекция, дирекция „Административна“

Конкурс за назначаване на държавен служител Главен счетоводител, дирекция „Административна“

КОНКУРС за назначаване на държавен служител за длъжността Финансов контрольор

Страница 4 от 7« Първа...23456...Последна »

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: