Архив-Работни места

Обява за конкурсна процедура за длъжност старши експерт в Гл. Дирекция РМСП

Обява за конкурсна процедура за началник отдел в дирекция ИМСП

Обявяване на процедура за назначаване на държавен служител по мобилност

Прекратяване на конкурса за длъжността старши експерт в отдел КПК на МСП, Гл. дирекция РМСП

Конкурс за длъжност Младши експерт в отдел Информационно обслужване на бизнеса, в  дирекция ИМСП

Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност младши експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в чужбина, дирекция ИМСП

Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност главен експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в чужбина, дирекция ИМСП

Конкурс за назначаване на 1 брой държавен служител на длъжност младши експерт в отдел Мерки за интернационализация провеждани в България, дирекция ИМСП

Обява за конкурс за заемане на позиция младши експерт в отдел МИПБ, дирекция ИМСП

Конкурс за две свободни позиции младши експерт в дирекция ИМСП

Обява за конкурс – старши експерт

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Директор на дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса” в Дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Конкурс за назначаване на държавен служител главен експерт, отдел “Финансови инструменти за развитие на МСП”, Главна дирекция “Развитие на малките и средните предприятия”

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина” в Дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“

Страница 5 от 8« Първа...34567...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube