Архив-Работни места

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжност младши експерт в отдел „Проектен цикъл”, Дирекция „Програми и проекти” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия”

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжност старши експерт гр.Враца, отдел „Информационно обслужване на бизнеса” в Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжност „главен експерт” в Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Конкурс назначаване на държавен служител за длъжност младши експерт-УС / управление на собствеността / в Дирекция „Финансово и административно – правно обслужване” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжност старши експерт в отдел „Международно сътрудничество”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжност младши експерт в отдел „Проектен цикъл”, Дирекция „Програми и проекти” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжност старши експерт-IT в отдел „Информационно обслужване на бизнеса”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжност „директор” на Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване” в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Конкурс за назначаване на 2-ма служители на длъжност „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” в сектор „Финансово управление”, отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспосбност и иновации” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на 2-ма служители на длъжност „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” в сектор „Мониторинг”, отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспосбност и иновации” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжност младши експерт в отдел „Международно сътрудничество”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на служител на длъжност „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” – юрист – 1 щ. бр. в отдел «Оценка и договаряне» към Главна дирекция «Конкурентоспособност и иновации» в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжност „главен експерт” в отдел „Правен и човешки ресурси”, Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на служител на длъжност „Младши сътрудник по управление на европейски проекти и програми – IT” в отдел „Информационни и аналитични дейности”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации”, ИАНМСП

Конкурс за назначаване на служител на длъжност „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми – IT” в отдел „Информационни и аналитични дейности”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации”, ИАНМСП

Страница 7 от 8« Първа...45678Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: