Архив-Работни места

Kонкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт в Регионален сектор София в отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в ИАНМСП

Kонкурс за назначаване на държавен служител за длъжност началник на сектор в Регионален сектор Пловдив, отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на младши експерт в отдел „Информационно обслужване на бизнеса”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в ИАНМСП

Kонкурс за назначаване на държавен служител за длъжност Началник на отдел „Деловодство, информационни и стопански дейности” в Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правен и човешки ресурси”, Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване” в ИАНМСП

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите на проведения конкурс в отдел “Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция “Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП

Страница 7 от 7« Първа...34567

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: