Архив-Работни места

Конкурс за назначаване на служител на длъжност „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми – IT” в отдел „Информационни и аналитични дейности”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации”, ИАНМСП

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт в сектор „Финансово управление” в отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП

Kонкурс за назначаване на държавен служител на длъжност младши експерт в отдел „Деловодство, информационни и стопански дейности”, “, Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване“ в ИАНМСП

Kонкурс за назначаване на държавни служители на длъжност старши юрисконсулт в отдел “Правен и човешки ресурси”, Дирекция “Финансово и административно-правно обслужване” в ИАНМСП

Kонкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт в Регионален сектор София в отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в ИАНМСП

Kонкурс за назначаване на държавен служител за длъжност началник на сектор в Регионален сектор Пловдив, отдел „Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция „Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на младши експерт в отдел „Информационно обслужване на бизнеса”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в ИАНМСП

Kонкурс за назначаване на държавен служител за длъжност Началник на отдел „Деловодство, информационни и стопански дейности” в Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в ИАНМСП

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правен и човешки ресурси”, Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване” в ИАНМСП

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите на проведения конкурс в отдел “Мониторинг и финансово управление”, Главна дирекция “Конкурентоспособност и иновации” в ИАНМСП

Страница 8 от 8« Първа...45678
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube