Доклади за дейността на агенцията

Годишен доклад за предоставените от изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ианмсп) към Министъра на икономиката държавни и минимални помощи през 2014 г., предоставени на предприятия участници в международни изложби и търговски мисии извън страната -Архив

Доклад за дейността на ИАНМСП (за периода януари – декември 2014 г.) – Архив

Доклад за дейността на ИАНМСП (за периода януари – декември 2013 г.) – Архив

Доклад за дейността на ИАНМСП (за периода януари – декември 2012 г.) – Архив

Доклад за дейността на ИАНМСП (за периода януари – декември 2011 г.) – Архив

Доклад за дейността на ИАНМСП (за периода януари – декември 2010 г.) – АрхивСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: