Архив – Обучения

Прoвеждане на семинар на тема „Хоризонт 2020: Инструмент за финансиране на МСП – Работна програма 2018-2020“, 10.10.2017 г. в залата на ИАНМСП на ул.Леге №4, гр. София

Покана за участие в семинар на тема „Хоризонт 2020: Инструмент за финансиране на МСП“ на 07 юни 2017 г. в залата на ИАНМСП на ул. Леге № 4, гр. София

Обучение на тема “Ефективни организационни и производствени процеси за конкурентоспособност на глобалния пазар: италианският опит в сектор облекло”

Нова поредица от безплатни курсове по счетоводство на тема „Практическо счетоводство за микро и малки фирми“

Обучение на тема “Практически инструменти за успешни продажби на чужди пазари – опита на италианските фирми от сектор дървообработване и мебелна промишленост”.

ИАНМСП и счетоводна къща Брейн Сторм Консулт продължават поредицата от безплатни курсове по счетоводство за МСП

ИАНМСП и счетоводна къща Брейн Сторм Консулт стартират поредица от безплатни курсове по счетоводство за МСП

ИАНМСП и БенчМарк организират 2 въвеждащи обучения през април 2014 г.

ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират единадесет (11) специализирани секторни семинара през месец март 2014 г.

ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират пет (5) специализирани секторни семинара през месец април 2014 г.

ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират дванадесет (12) информационни семинара през месец февруари 2014 г.

ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират три (3) информационни семинара през месец януари 2014 г.

Въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?” – м. декември 2013

ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ“ организират два секторни специализирани семинара през месец ноември 2013 г.

ИАНМСП и ДЗЗД „БенчМарк – БИФ” организират две въвеждащи обучения на тема „Как да сме успешни при износа на своите продукти?” през месец ноември 2013 г.

Страница 1 от 3123

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: