Архив – Обучения

Информационни семинари за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Пловдив и гр. София

Въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП – гр. Пловдив и гр. София

ИАНМСП и БенчМарк организират серия от въвеждащи обучения за повишаване на експортния потенциал на българските МСП

Дискусионен форум “Глобалният пазар – шанс за българските малки и средни предприятия”

ИАНМСП организира обучение на тема „Управление и развитие на човешките ресурси в МСП”

Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари

Създаване на клъстер в областта на интермодалния товарен транспорт – двигател за нарастване на иновационния потенциал и интернационализацията на МСП

Алтернативно финансиране в период на икономическа криза

Страница 5 от 512345
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube