Програми и проекти

Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Ecomondo 2021, 25-29.10.2021 г., гр. Римини, Италия

Презентации Национален иновационен фонд 2021 г., 12 сесия

ПОКАНА за участие в процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол за 12-та конкурсна сесия на НИФ

ПОКАНА за участие в процедура за избор на независими експерти

Национален иновационен фонд сесия 2020

Стартира 12-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд, уебинар ще представи информацията за кандидатстване

Кандидатстване за Дванадесета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 2021

ИАНМСП стартира дейности по проект Go International в партньорство с Германо-гръцката търговска и индустриална камара и Гръцко-италианската търговска камара

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА СРЕЩА по проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“

Национален иновационен фонд сесия 2019

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2020

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по единадесета сесия, 2020 година

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по 11-та сесия на НИФ 2020 г. – коригиран

ИАНМСП представя междинно класиране във Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Въпрос 1-21: „1. Може ли да потвърдите, че е допустимо сътрудничество между две български МСП, като и двете са предприятие-търговец по Търговския закон (т.е. проектно предложение без организация за научни изследвания и разпространение на знания)? 2. Външните услуги са за разходи по договори за възлагане на научни изследвания. Допустимо ли е услугата да бъде свързана с провеждането на научно изследване, но не и за самото провеждане на изследването (става въпрос за наем на сървър)? 3. В случай на отрицателен отговор на горния въпрос, допустим разход ли е наема на съвър в перо перо материали/ консумативи? 4. Трябва да се планира начална дата за стартиране на проекта в приложение 1. За тази цел, има ли приблизителен индикативен период за оценка и стартиране на проектните предложеня, тъй като не откриваме тази информация? 5. В обявата е записано, че един етап трябва да е между 3 и 12 месеца. Във формуляра обаче са заложени фази, като една фаза се състои от задачи, които се постигат чрез съответните дейности. Може ли да уточните какво имате предивд под етап? Под фаза и етап едно ли също ли се разбира? Или една фаза се разделя на отделни етапи, като всеки етап води до конретен резултат, постигнат от поставените задачи и изпълнени дейности?“ с вх. №94-00-500-1

Страница 10 от 45« Първа...5...89101112...152025...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube