Програми и проекти

Въпрос №1-1 Здравейте, има ли долен праг на сумата на бюджета/съфинансирането на проектно предложение по НИФ 11? с Вх. № 46-00-243/14.08.2020 г.

Въпрос №1-2 Във връзка с обявената 11 конкурсна сесия на Национален иновационен фонд, имам следния въпрос по отношение на публикуваните документи за кандидатстване. Към момента документите за попълване – заявлението, декларациите, споразумението и Форма 2а са в pdf вариант. Планирате ли публикуването на документите във формат удобен за попълване? Вх. №46-00-244 от 17.08.2020 г.

Въпрос №1-1 Интересуваме дали по схемата “Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ може да се кандидатства за производство на развлекателна настолна игра? Вх. № 94-00-480 от 18.08.2020 г.

Презентации Национален иновационен фонд 2020, 11 сесия

Кандидатстване за Единадесета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 2020

Удължаване на срока за подаване на документите за включване в Списъка с независими експерти

Покана за участие в процедура за избор на независими експерти

ПОКАНА за участие в процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол на Националния иновационен фонд 2020

ПОКАНА за обществено обсъждане на проекти за изменение и допълнение: „Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – 2019“, „Правилник за оценка на проектни предложения по схема “Подпомагане на научноизследователска и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ и „Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по Националния иновационен фонд“

Презентации Национален иновационен фонд 2019, 10 сесия

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2019

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по десета сесия, 2019 година

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по 10-та сесия на НИФ 2019 г., публикуван на 14.10.2019 г.

1-36 Въпрос: Въпрос 1: В приложение №2 , в част 7 „Изпълнение на проекта“ е дадено ограничение до 5 страници. Бихте ли обяснили дали ограничението се важи единствено за списъка с дейностите или важи и за детайлното описание, което се очаква в Формуляр 1 Приложение 2. Въпрос 2: Може ли да се приема за самоучастие от страна на кандидата извършването на маркетингов и финансов анализ? А каква е позицията по отношение на разходите по визуализация, които се изискват по силата на регламент на ЕО № 1228, бидейки задължителен разход, биха ли могли да минат като част от самоучастието на кандидата и ако да, по какъв начин е възможна да се включат в бюджета? – въпрос вх. 92-00-163/06.08.2019 г.

1-36 Въпрос: Къде на какъв адрес трябва да бъдат подавани проектните предложения по НИФ10 с? Проектните предложения трябва ли да бъдат оформени в 2 отделни папки или всички оригинали и копия могат да бъдат поставени в една папка? – въпрос вх. № 46-00-175/05.08.2019 г.

Страница 13 от 45« Първа...5...1112131415...202530...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube