Програми и проекти

Въпрос № 3-15 За разработването на иновативната идея на предприятието кандидат ще бъде необходимо закупуването на определена подпомагаща литература. Тази необходима литература може ли да бъде закупена през бюджетното перо за „Материали и консумативи“? – вх. № 46-00-153/22.07.2019 г.

Въпрос № 1-16 Ако специализирано микродружество за изобретяване, разработване и изпитване на машини, кандидатства пред НИФ за финансиране изобретяването на нова машина, нейното патентоване и изпитване, чрез което ще се подпомогне развитието на дружеството към бъдещи производствени дейности относно изобретената машина, то разходите за изобретяването, международното проучване и експертиза относно новост, изобретателска стъпка и приложимост ще бъдат ли признати и финансирани от фонда? – вх. № 94-00-249/19.07.2019 г.

Въпрос № 1-15 1) Моля да потвърдите, че за предприятие, което към момента на кандидатстване няма нито една приключила финансова година: – изискванията за чисто имущество не са приложими; – изискванията за предприятие в затруднено положение не са приложими; В допълнение на горното – моля да потвърдите, че реално изисквания към такова предприятие няма, а от него единствено се изисква Декларация за осигуряване на средствата . 2) Моля да потвърдите как се изчислява категорията (микро / малко / средно / голямо) на предприятие без нито една приключила финансова година – спрямо Декларацията за персонал и оборот към момента на кандидатстване ли? – вх. № 94-00-248/18.07.2019 г.

Въпрос № 1-14 До момента фирмата ни не е кандидатствала по тази, а и по други програми за финансиране. Това което прочетохме в обявата много ни заинтригува, тъй като това което правим напълно съвпада със сесията. Бихме могли да се класираме във:В тематична област „Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии” се включват: 1. методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти); 10. зелена/биобазирана икономика –технологии, продукти, процеси; Нещото което ни притеснява е, че продукта ни не е специфичен Български, тоест традиционен Български. Отглеждаме Био гъби шийтаке – на дъбови трупи / масово се отглежда на субстрат/ вече 5 години в България, смеем да твърдим, че сме единствените поставили това производство на индустриални основи. Мога много да говоря за нашата дейност, но моля ви разгледайте сайта ни и ако имате време хвърлете по едно око на предаванията за нашата работа. Обучавали сме студенти от Университети от Пловдив и Стара Загора и смятаме, че можем да бъдем полезни на бъдещото поколение. Имаме иновативни продукти и услуги. Спечелихме марката Иновативно предприятие за 2018г. – Гордеем се с това което правим и се надявам да получим съдействие за бъдещото ни развитие! – вх. № 94-00-233/17.07.2019 г.

Въпрос № 1-13 Ако имаме експерт в подходяща за научно-развойната ни дейност област, който има висше образование степен „бакалавър“ и релевантен работен стаж, той приема ли се за нехабилитиран изследовател? – вх. № 94-00-252/19.07.2019 г.

Въпрос № 1-12 Може ли да кандидатства физически лице например (Х), чиято 100% собственост е притежание на друго физическо лице (У)? – вх. № 94-00-243/18.07.2019 г.

Въпрос № 3-14 Въпрос 1: Съгласно чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ 2019 г. дневните ставки на основния персонал не могат да надхвърлят определени стойности. В случай, че назначеният преди кандидатстването персонал, който ще изпълнява ролята на основен персонал по проекта, получава възнаграждение по дневни ставки, които надхвърлят уредените в чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ 2019 г., правилно ли е разбирането ни, че фондът ще възстановява разходи до размера, посочен в чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ 2019 г.? Въпрос 2: В случай, че бенефициерът / координаторът или партньорът е наел основен персонал на постоянни трудови договори, възнагражденията по които надвишават максималните дневни ставки за основен персонал, определени в чл. 32, ал. 4 ПУСНИФ -2019 г., следва ли бенефициерът / координаторът, респ. партньорът, да прекрати или измени тези трудови договори, така че възнагражденията на наетия основен персонал да съответстват на максималните дневни ставки за основен персонал, определени в чл. 32, ал.2 ПУСНИФ-2019 г.? – вх. № 94-00-250/19.07.2019 г.

Въпрос № 3-13 Изработването на прототип на нова (несъществуваща и с непознати характеристики) машина и изследването на нейните характеристики (чрез изработения прототип) какво представляват – „Индустриални научни изследвания“ или „Експериментално развитие“ ? – вх. № 94-00-234/17.07.2019 г.

Въпрос № 3-12 Допустими ли са разходи за амортизационни отчисления на налични активи при кандидата и/или партньора, които ще бъдат използвани за целите на проекта и какви документи ще търси Компетентния орган за доказване на цената на активите при отчитане на проекта, в случай, че те са закупени преди подаване на проекта? – вх. № 94-00-247/18.07.2019 г.

Въпрос № 3-11 Моля, за разяснение, кои разходи следва да се планират като „Спомагателни разходи до (25%)“ в бюджета. – вх. № 46-00-146/17.07.2019 г.

Въпрос № 1-11 Допустимо ли е една и съща организация за научни изследвания да бъде партньор по повече от един проект, например един институт към БАН с различни свои секции да бъде партньор в повече от един проект? – вх. № 94-00-245/18.07.2019 г.

Въпрос № 1-10 Къде мога на живо да получа повече информация за конкурса? – вх. № 94-00-230/16.07.2019 г.

Въпрос № 1-9 Моля да поясните: 1. Не се допуска финансиране по проекта на цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга – Какво означава за вас “готов пазарен продукт” и какво всъщност ще финансирате, ако не се стига до продукт/услуга? 2. Фондът не финансира проекти, зависещи от използването на местни вместо вносни стоки – означава ли, че трябва да се ползват само “вносни суровини”. Как в случая насърчаваме родната икономика? – вх. № 94-00-221/16.07.2019 г.

Въпрос № 1-8 Дали е допустим партньор предприятие от Република Сърбия и ако е допустим- какви документи следва да представи? 2.Дали е възможно всяко едно от две свързани предприятия да кандидатства самостоятелно със собствен проект? Всяко от двете предприятия е ООД и имат различен четирицифрен КИД? – вх. № 94-00-231/17.07.2019 г

Въпрос № 1-7 Може ли стартираща фирма, която е регистрирана като АД да кандидатства? – вх. № 94-00-229/16.07.2019 г.

Страница 16 от 45« Първа...510...1415161718...253035...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube