Програми и проекти

ИАНМСП, Дирекция „Централно координационно звено“ и Ръководството на Фонда за двустранни отношения в структурата на Министерството на финансите на Р. България подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на двустранна инициатива № DFPO-1.007

ИАНМСП започва подготовката си за откриваща конференция по Проект № DFPO-1.007 „Прилагане на иновативни комбинирани мерки за подпомагане на иновациите и технологичното развитие и насърчаване на интернационализацията на българските МСП чрез обмен на знания и опит между Норвегия и България“

Изпълнителният директор на ИАНМСП осъществи първо работно посещение, заедно с екип от експерти на Агенцията, пo Проект № DFPO-1.007„Прилагане на иновативни комбинирани мерки за подпомагане на иновациите и технологичното развитие и насърчаване на интернационализацията на българските МСП чрез обмен на знания и опит между Норвегия и България“

Първо работно посещение в град Осло, Кралство Норвегия – 3-6 октомври 2023 г.

Одобрение на проектното предложение

Първи стъпки – подаване на проектно предложение

Финансиране

Как ще бъдат оценявани кандидатурите?

Допустими за финансиране дейности

Критерии за допустимост

Кой може да кандидатства?

Географски обхват

Какво е проект за пазарна изпълнимост?

Innowwide – част от Европейското партньорство за иновативни МСП

Председателят на Съюза за стопанска инициатива Васка Бакларова със специална сесия в Grow.Global

Страница 2 от 4512345...101520...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube