Програми и проекти

Обяви НИФ – архив

Провеждане на първа регионална среща по проект № PGI02448 SUPPORT „Подкрепа на местни правителства в нисковъглеродните стратегии“, финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014 – 2020

Инициираща среща по проект SUPPORT, 22.06.2017 г., гр. София

Информация за проект № PGI02448 SUPPORT – „Подкрепа на местни правителства в нисковъглеродните стратегии“, финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014 – 2020

Иновационна седмица на Еврика, 14-19 май 2017 г., гр. Барселона, Испания

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на одитори за попълване на състава на Звеното за контрол при Националния иновационен фонд.

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на одитори за попълване на състава на Звеното за контрол при Националния иновационен фонд.

Въпрос № 1-140 В случаите на участие на чуждестранен Партньор допустимо ли е договорът за заем по т. 6.9 (Правилник за оценка на проектните предложения) да е сключен между Партньора от една страна и друго предприятие, а не банка, от друга страна?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-139 Как ще се изчисляват индикаторите по т. 6.2.2 и 6.10 (Правилник за оценка на проектните предложения) за финансов капацитет на чуждестранен партньор при положение, че чуждестранните финансови отчети (баланс и ОПР) имат формат, различен от формата на българските финансови отчети?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-138 Доколко ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ/МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ И НЕФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ (Приложение 5), ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗМСП) (Приложение 6), Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП (Приложение 7) и Декларация за обстоятелствата по чл.19 и чл.21 от ПУСНИФ (Приложение 9) са релевантни за чуждестранен партньор? Всички тези декларации ли трябва да попълва чуждестранен партньор?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 3-44 Как трябва да се подходи при планирането на разходи за инструменти и оборудване от страна чуждестранен партньор при положение, че годишните амортизационни норми, валидни в неговата страна, са различни от нормите в българския ЗКПО?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-137 Допустима ли е свързаност между Координатор/Партньор от една страна и Доставчик на външни услуги от друга страна. Допустима ли е свързаност между Координатор/Партньор от една страна и Доставчик на инструменти/оборудване от друга страна?– с вх. 94-00-139-9/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-136 „Кандидат-координатор по проекта, който е малко предприятие-търговец със статус на юридическо лице трябва ли да отговаря на изискванията (и съответно да представи документ от обслужващата го банка) по т. 6.9 от „Правилник за оценка на проектните предложения – Раздел В: Допустимост на проектните дейности и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“?– с вх. 94-00-304/19.10.2016 г.

Въпрос № 1-135 Въпросът ни е във връзка с допустимостта на партньор за изпълнение на проекта: може ли допустим партньор да бъде организация за научни изследвания и разпространение на знания от България, при положение, че кандидатът за финансиране е регистриран в България търговец?– с вх. 46-00-335/25.10.2016 г.

Въпрос № 3-43 Има ли изискване за процентно съотношение между дейностите включени в Индустриални научни изследвания и в Експериментално равитие? – с вх. 46-00-334-2/26.10.2016 г.

Страница 27 от 45« Първа...51015...2526272829...354045...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube