Програми и проекти

Въпрос № 1-102 В Закона за счетоводството в сила от 01.01.2016г. в чл.37 са дефинирани финансовите показатели, които трябва да покриват предприятията, за да подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори. В случай, че кандидатът е микропредприятие, което не попада в категориите по смисъла на чл.37, необходимо ли е междинният счетоводен баланс, който представя, да бъде ЗАВЕРЕН ОТ РЕГИСТРИРАН ОДИТОР? Въпросът ми има чисто финансов характер – услугата на регистрираните одитори е много скъпа за едно микропредприятие и ако неговият проект не получи финансова подкрепа, направеният немалък разход ще се отрази неблагоприятно на финансовата стабилност на предприятието. А нали все пак целта на НИФ е подпомагане с финансови средства и стимулиране, а не принуда да бъдат правени допълнителни разходи?– с вх. 94-00-248/05.10.2016 г.

Въпрос № 1-101 Кога ще бъде активна платформата за електронно подаване на проектни предложения и къде да я намерим?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-100 Ако трябва да се възложи на подизпълнител да изработи изделие, по какъв начин трябва да бъде описано, за да се признае като разход?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-99 Къде можем да намерим информация за лдекларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-98 Допустим разход ли са осигуровки върху трудовите възнаграждения?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-97 Какво е максималното трудово възнаграждение на член на екипа: Работник и Експерт?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-96 Колко часа минимално трябва да бъде работното време за: Работник и експерт?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-95 На какъв договор трябва да е назначен експерт/работник във фирмата на проекта?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-94 Наличие на Европейски партньор носи ли някакво предимство?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-93 Кой се явява координатор- какви са възможностите?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-92 При наличие на партньор достатъчно ли е партньора да покрива изискванията за капитал и необходимо оборудване?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-91 Допустим разход ли е закупуване на оборудване, нужно за реализиране на проекта? Нужно ли е част от оборудването да е закупено предварително? – с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-90 Може ли стартиращо предприятие да участва с един проект по различни програми (едновременно финансирани от европейски и държавен бюджет)? Ако се финансират различни дейности? – с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-89 С какъв капитал трябва да разполага стартиращо предприятие, за да покрива изискванията на настоящата програма? Какъв е начинът на разплащане между страните, възможни ли са междинни плащания и какъв е механизмът?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-88 Ако кандидата има статут на стартиращо предприятие, какви са условията за осигуряване на финансране?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Страница 31 от 44« Първа...51015...2930313233...40...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube