Програми и проекти

Въпрос № 1-38 Във връзка с точките, които се присъждат на стартиращо предприятие, максимумът предвиден при положение, че предприятието е доказало наличието на имуществото за изпълнение на проекта. Как се доказва това наличие? Декларативно или документално? – с вх. 94-00-178/20.09.2016 г

Въпрос № 1-37 В случай, че кандидатът е стартиращо предприятие необходимо ли е да представя Удостоверение за разполагаемост на средствата? – с вх. 94-00-178/20.09.2016 г

Въпрос № 1-36 Моля да уточните изискуемите по т.6.9 и т.6.11 от критериите за допустимост документи, а именно Удостоверение за разполагаемост на средствата, дали трябва да покриват стойността на безвъзмездната финансова помощ, която се планира за всеки член на партньорството? – с вх. 94-00-178/20.09.2016 г

Въпрос № 1-35 Как новорегистрирано предприятие доказва наличното си разполагаемо оборудване ? – с вх. 94-00-150/08.09.2016 г

Въпрос № 1-34 Как да попълним приложение 6- Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП, в случаите на новорегистрирано дружество? – с вх. 94-00-150/08.09.2016 г

Въпрос № 1-33 Ако са допустими кандидати, как се определя интензитета на помощта за тях? – с вх. 94-00-150/08.09.2016 г

Въпрос № 1-32 Микро – предприятията допустими кандидати ли са, тъй като навсякъде в документацията се споменават малки и средни въпроси ? – с вх. 94-00-150/08.09.2016 г

Въпрос № 1-31 В „Правилник за оценка, Раздел В, т.6.2.1“ е поставено ограничение за положителна разлика приходи-разходи. Дружеството ни бе регистрирано 2011 за участие в схема „разр. иновации от старт. предприятия и през периода до сега изпълни проект, при което естествено показа счетоводна загуба. Моля да се отмени това ограничение за дружества с този статут. ? – с вх. 46-00-278/19.09.2016 г

Въпрос № 1-30 Ние сме АК Пластроник АД, производствено предприятие от Велико Търново и сме част от шведската AQ Group. Бихме искали да знаем, имайки предвид, че сме голямо предприятие, имаме ли право да учавстваме със свой проект в настоящата сесия на НИФ? – с вх. 46-00-279/20.09.2016 г

Въпрос № 1-29 Заявление за участие (Образец 1) ли се има предвид под “писмено заявление за помощ” в чл. 19(6) от ПУСНИФ? – с вх. 94-00-177/21.09.2016 г

Въпрос № 1-28 Предвижда ли се провеждане на национална информационна кампания и ако да, то на кои дати и в кои градове? – с вх. 94-00-147/07.09.2016 г.

Въпрос № 1-27 Следва ли по проекта да бъде включена дейност по стартиране на процедура за патентоване? – с вх. 94-00-162/14.09.2016 г.

Въпрос № 1-26 По какъв начин се доказва, че изпълнението на проекта създава предпоставки за патентоване на резултата от проекта? – с вх. 94-00-162/14.09.2016 г.

Въпрос № 3-11 В разходите за заплати на персонал допустимо ли е да добавяме нови бюджетни редове..? – с вх. 94-00-165/15.09.2016 г.

Въпрос № 1-25 Възможно ли е да кандидатствам с мое изобретение в Национален иновационен фонд? – с вх. 94-00-262-1/12.09.2016 г.

Страница 38 от 45« Първа...51015...3637383940...45...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube