Програми и проекти

Въпрос № 1-8 С каква икономическа дейност да се регистрира новосъздадена фирма? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Въпрос № 1-7 Може ли да се участва с новорегистрирана фирма ЕООД- същата ще бъде регистрирана за целите на проекта септември месец? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Въпрос № 1-6 Допустими ли са “микро предприятията” по смисъла на ЗМСП да кандидатстват с проекти за финансиране по НИФ8. – с вх. № 94-00-153-1/16.09.2016 г.

Въпрос № 1-5 Здравейте, не мога да намеря Условията за кандидатстване в публикуваната документация. – с вх. № 94-00-156-1/02.09.206 г.

Въпрос № 3-4 Моля за разяснение как да тълкуваме категориите персонал: „изследователи“ и „технически персонал“. В допълнение, правилно ли е да се счита, че изследователите са частта от екипа, която изпълнява дейността „индустриални научни изследвания“, а техническият персонал съответно – дейността „експериментално развитие“? – с вх. № 94-00-140/02.09.2016 г.

Въпрос № 3-3 Във връзка с формирането на екип по проекта, при възлагане на задачи и дейности по проекта на настоящи служители на дружеството, които имат сключен основен трудов договор с дружеството, необходимо ли е сключване на допълнително споразумение / анекс или допълнителен трудов договор конкретно за изпълнение на дейностите по проекта?- с вх. №94-00-140/02.09.2016 г.

Въпрос № 3-2 Във връзка с допустимост на разходите за персонал за изпълнението на дейностите по проекта, допустимо ли е наемането на трудови договори на лица, които да осъществят дейности по проекта като част от основния персонал? – с рег. № 46-00-140/02.09.2016 г.

Въпрос № 1-4 Според мен има разминаване на понятията “бенефициент” и “бенефициер”. Бихте ли разяснили дали е така? – с рег. № 46/00/270-1/16.09.2016 г.

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на независими експерти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“.

Отговор № 2-2 Доколко проект, който изцяло попада в тематична област 2. и чиито потребители ще бъдат както съответните институции, формиращи политики и интервенции в селското стопанство, така и крайни производители, е допустим за финансиране по НИФ? – с рег. № 94-00-152/09.09.2016 г.

Въпрос № 1-3 Може ли да ми кажете дали едно и също юридическо лице може да кандидатства с 2 проекта от две различни категории? – с рег. № 94-00-151-1/09.09.2016 г.

Въпрос № 1-2 Може ли малка фирма създадена тази година 2016, да бъде участник програмните проекти на НИФ? – с рег. № 94-00-141-1/09.09.2016 г.

Въпрос № 1-1 Как стои въпроса с фирми, които не са новорегистрирани. Какви са изискванията за тях? Трябва ли да представят финансови отчети за последните три години и трябва ли да докажат, че са имали 15% разходи за научно развойна дейност? – с рег. № 45-00-258/01.09.2016 г.

Отговор № 2-1 Във връзка с формиране на екип по проекта, ще се счита ли за експерт с компетентности служител със средно образование, при покриване на другите изисквания за доказване на компетентност? – рег. № 94-00-140-/02.09.2016

Въпрос № 3-1 Допустими ли са командировки (разходи за командировки) на чуждестранен партньор за целите на проекта от чуждата страна до България и обратно? – с рег. № 94-00-139/01.09.2016 г.

Страница 40 от 45« Първа...51015...3839404142...45...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube