Резултати НИФ

Решение РД-16-9/08.03.2024

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по Тринадесета конкурсна сесия, 2022 година

Списък на успешно преминалите и отхвърлените проектни предложения на етап оценка за административно съответствие и допустимост, подадени в рамките на 13-та конкурсна сесия на НИФ

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по Дванадесета конкурсна сесия, 2021 година

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по единадесета сесия, 2020 година

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по десета сесия, 2019 година

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по девета сесия, 2018 година

УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по осма сесия, 2016 година

Проектни предложения, одобрени за финансиране в рамките на Седма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд – 2014 г.

Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд – Шеста сесия – 2012 г.

Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд – Пета сесия – 2008 г.

Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд – Четвърта сесия – 2007 г.

Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд – Трета сесия – 2006 г.

Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд – Втора сесия – 2005 г.

Проекти, финансирани от Националния иновационен фонд – Първа сесия – 2005 г.
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube