Обяви НИФ

ИАНМСП удължава срока за кандидатстване на независими експерти за оценка на проекти и одитори, които да станат част от Звеното за контрол, в рамките на Национален иновационен фонд

Покана за участие в процедура за избор на одитори – членове на звеното за контрол

Покана за участие в процедура за избор на независими експерти

Обява за Тринадесета конкурсна сесия на Националния иновационен Фонд 2022

ИАНМСП стартира 13-та сесия на Национален иновационен фонд с облекчена процедура по кандидатстване през месец юли

Покана за заявяване на интерес за участие в процедура за избор на независими експерти в рамките на Национален иновационен фонд

Обяви НИФ – архивСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: