Еврика

Проекти с българско участие за Десета конкурсна сесия по програма „Евростарс“

Форма за кандидатстване по Евростарс

Насоки за подаване на проектни предложения по Евростарс

Насоки за Комуникация

Насоки за участниците в проекти

Насоки за кандидатстване

Медиите за Еврика и Евростарс

EUREKA and SMEs Presentation

Проекти с българско участие за Девета конкурсна сесия по програма „Евростарс”

Покана за набиране на съвместни НИРД проекти в рамките на програма ЕВРОСТАРС

Конкурс за независими експерти по програма “Еврика”

New Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research and Innovation

Информация за европейски програми за научни-изследвания и иновации и потенциални източници за финансиране

Наръчник по програма Евростарс

Правила НИФ

Страница 3 от 41234
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube