Текущи програми и проекти

Въпрос №1-6 „Съгласно чл. 37, ал 2 от ПУСНИФ 2020 г. всеки кандидат може да подаде едно проектно предложение. Съгласно чл. 17 ал. 3 от ПУСНИФ 2020 г. координаторът има статут на кандидат при съвместни проекти. Допустимо ли е едно юридическо лице да е координатор в едно проектно предложение и партньор в друго проектно предложение?“ с Вх. №46-00-260/24.08.2020 г.

Въпрос №1-5 Здравейте, може ли новорегистрирана фирма да кандидатства по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”? с Вх. № 46-00-252/19.08.2020 г.

Въпрос №1-4 Трябва ли да се подготвят допълнително някакви документи, счетоводни, актуални състояния и т.н. Не откривам никъде ясен списък, какво е необходимо! с Вх. № 46-00-251-1/19.08.2020 г.

Въпрос №1-3 Документите за кандидатстване от сайта на ИАНМСП са zip file Doc_Kandidatstvane с 10 приложения и Д О Г О В О Р за финансиране на проект по Националния иновационен фонд. Нали? Друго ще ни е необходимо ли? с Вх. № 46-00-251/18.08.2020 г.

Въпрос №1-1 Здравейте, има ли долен праг на сумата на бюджета/съфинансирането на проектно предложение по НИФ 11? с Вх. № 46-00-243/14.08.2020 г.

Въпрос №1-2 Във връзка с обявената 11 конкурсна сесия на Национален иновационен фонд, имам следния въпрос по отношение на публикуваните документи за кандидатстване. Към момента документите за попълване – заявлението, декларациите, споразумението и Форма 2а са в pdf вариант. Планирате ли публикуването на документите във формат удобен за попълване? Вх. №46-00-244 от 17.08.2020 г.

Въпрос №1-1 Интересуваме дали по схемата “Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ може да се кандидатства за производство на развлекателна настолна игра? Вх. № 94-00-480 от 18.08.2020 г.

Презентации Национален иновационен фонд 2020, 11 сесия

Кандидатстване за Единадесета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 2020

Удължаване на срока за подаване на документите за включване в Списъка с независими експерти

Покана за участие в процедура за избор на независими експерти

ПОКАНА за участие в процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол на Националния иновационен фонд 2020

ПОКАНА за обществено обсъждане на проекти за изменение и допълнение: „Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – 2019“, „Правилник за оценка на проектни предложения по схема “Подпомагане на научноизследователска и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ и „Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по Националния иновационен фонд“

Презентации Национален иновационен фонд 2019, 10 сесия

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2019

Страница 12 от 44« Първа...5...1011121314...202530...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube