Текущи програми и проекти

Въпрос № 3-11 Моля, за разяснение, кои разходи следва да се планират като „Спомагателни разходи до (25%)“ в бюджета. – вх. № 46-00-146/17.07.2019 г.

Въпрос № 1-11 Допустимо ли е една и съща организация за научни изследвания да бъде партньор по повече от един проект, например един институт към БАН с различни свои секции да бъде партньор в повече от един проект? – вх. № 94-00-245/18.07.2019 г.

Въпрос № 1-10 Къде мога на живо да получа повече информация за конкурса? – вх. № 94-00-230/16.07.2019 г.

Въпрос № 1-9 Моля да поясните: 1. Не се допуска финансиране по проекта на цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга – Какво означава за вас “готов пазарен продукт” и какво всъщност ще финансирате, ако не се стига до продукт/услуга? 2. Фондът не финансира проекти, зависещи от използването на местни вместо вносни стоки – означава ли, че трябва да се ползват само “вносни суровини”. Как в случая насърчаваме родната икономика? – вх. № 94-00-221/16.07.2019 г.

Въпрос № 1-8 Дали е допустим партньор предприятие от Република Сърбия и ако е допустим- какви документи следва да представи? 2.Дали е възможно всяко едно от две свързани предприятия да кандидатства самостоятелно със собствен проект? Всяко от двете предприятия е ООД и имат различен четирицифрен КИД? – вх. № 94-00-231/17.07.2019 г

Въпрос № 1-7 Може ли стартираща фирма, която е регистрирана като АД да кандидатства? – вх. № 94-00-229/16.07.2019 г.

Съобщение във връзка с изпълнение на проекти по 8-ма и 9-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд

Въпрос № 2-1 Има ли някакви изрични изисквания към доставчиците на оборудване (производител, оторизиран представител или др.)? вх. № 46-00-136/11.07.2019 г.

Въпрос № 3-10 В правилника за оценка на проектните предложения Раздел Д ИКОНОМИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВНОСТ в т. 5.1 е посочено в критериите за оценка: ” – чистото имущество на стартиращо предприятие (кандидат) покрива разходите по проекта ……”. Не е ясно от къде и как ще се пресмята “чистото имущество”. Във връзка с други текстове в документите за кандидатстване правилно ли е да смятаме, че цитираното изискване по критерия ще е изпълнено, ако в Приложение 10 от документите за кандидатстване е декларирано, че кандидатът “може да осигури и разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на проект…”? – вх. № 92-00-146/12.07.2019 г.

Въпрос № 3-9 Може ли ръководител на фаза да работи и като изследовател в рамките на същия проект? Ако е възможно, то може ли това да е в същата ръководена от него фаза или трябва да е в друга? При изготвяне на бюджета колко оферти за доставка на ДМА и ДНА са необходими? Финансират ли се като спомагателен разход тези направени за възнаграждения на персонал по поддържане на сертифицирането на внедрените системи за качество? – вх. № 46-00-143-1/15.07.2019 г.

Въпрос № 3-8 Разходът за ток и интернет, допустим разход ли е по проекта в перо “Разходи за материали и консумативи”? Допустимо ли е едно МСП да бъде водещ кандидат в един проект и партньор по друг проект с които се кандидатства по десета конкурсна сесия на НИФ? – вх. № 92-00-148/16.07.2019 г.

Въпрос № 3-7 Допустими ли са разходи за закупуване на нови ДМА (оборудване и инструменти), които ще са необходими при провеждането на демонстрациите или са допустими само разходите за ДНА – иновативен специализиран софтуер? – вх. № 46-00-140/15.07.2019 г.

Въпрос № 3-6 Допустими ли са разходи за изработване на прототип на изобретена машина? Признават ли се разходите за изпитване на технически характеристики на изработен прототип на изобретена машина в лабораторни и при реални условия? – вх.п № 94-00-219/15.07.2019 г.

Въпрос № 1-6 Може ли с едно проектно предложение да се кандидатства за разработването на две различни иновации или трябва да се работи само върху една? – вх. № 94-00-218/15.07.2019 г.

Въпрос № 1-5 Какво се разбира под “стартиращо предприятие” и в кой документ може да се намери точната дефиниция? – вх. № 92-00-147/15.07.2019 г.

Страница 16 от 44« Първа...510...1415161718...253035...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube