Текущи програми и проекти

Въпрос № 1-99 Къде можем да намерим информация за лдекларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-98 Допустим разход ли са осигуровки върху трудовите възнаграждения?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-97 Какво е максималното трудово възнаграждение на член на екипа: Работник и Експерт?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-96 Колко часа минимално трябва да бъде работното време за: Работник и експерт?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-95 На какъв договор трябва да е назначен експерт/работник във фирмата на проекта?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-94 Наличие на Европейски партньор носи ли някакво предимство?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-93 Кой се явява координатор- какви са възможностите?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-92 При наличие на партньор достатъчно ли е партньора да покрива изискванията за капитал и необходимо оборудване?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-91 Допустим разход ли е закупуване на оборудване, нужно за реализиране на проекта? Нужно ли е част от оборудването да е закупено предварително? – с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-90 Може ли стартиращо предприятие да участва с един проект по различни програми (едновременно финансирани от европейски и държавен бюджет)? Ако се финансират различни дейности? – с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-89 С какъв капитал трябва да разполага стартиращо предприятие, за да покрива изискванията на настоящата програма? Какъв е начинът на разплащане между страните, възможни ли са междинни плащания и какъв е механизмът?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-88 Ако кандидата има статут на стартиращо предприятие, какви са условията за осигуряване на финансране?– с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-87 Стартиращите предприятия трябва ли да отговарят на условието (Раздел В: 6.2.2) за наличие на активи, покриващи стойността на сумата на проекта, с който се кандидатства? – с вх. 94-00-252/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-86„Какви разходооправдателни документи се изискват, при отчитане на разходи във връзка с помощен персонал (счетоводител, юрист и т.н)”? – с вх. 94-00-189-26/07.10.2016 г.

Въпрос № 1-85 „Моля, за разяснение: На етап изпълнение на проекта, кой изпълнява процедурите за избор на изпълнител съгласно ЗОП/ЗУСЕСИФ – само координатора или и партньорите? На какъв принцип се избира предмета на процедурата? В примера: Ако координатора е заявил закупуването на 6 мобилни работни станции /лаптопи/, необходими за развойните дейности по проект в областта на ИКТ, а неговия партньор по проекта, е заявил 4 такива станции, то на етап изпълнение на проекта, колко процедури ще се изпълняват – две или една?“– с вх. 94-00-189-25/07.10.2016 г.

Страница 31 от 44« Първа...51015...2930313233...40...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube