Текущи програми и проекти

Въпрос № 1-80 Допустимо ли е едно и също физическо лице (въпросният едноличен търговец) да изпълнява две функции – в една част от времето си да изпълнява функцията на ръководител проект, а в другата част от времето си – на изследовател. В проектите по Н2020 е допустимо, но тук не е ясно?– с вх. 46-00-297/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-79 Как се планира и отчита заплащането на самонаето лице – Едноличен търговец, след като той не може да работи на трудов договор?– с вх. 46-00-297/04.10.2016 г.

Въпрос № 2-16 Допустим ли е по Процедурата кандидат, който има издаден патент за технология, при условие, че технологията е теоретично разписана и не е практически тествана?Може ли иновацията да бъде вече патентована? Придобитият патент носи ли допълнителни точки и ако да колко?Допустимо ли е носителят на патентна за иновация да бъде нает по трудово правоотношение в предприятието- кандидат?– с вх. 94-00-250/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-78 Разбрахме, че ръководителят на проекта може да е нает на договор за управление във фирмата кандидат. Съществува ли изискване в договора му да е включена отговорност/задължение- „управление на проекти“? – с вх. 94-00-189-18/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-77 Моля, уточнете – може ли лица от екипа на кандидата да бъдат наети на граждански договор. – с вх. 94-00-189-15/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-76 Всяка външна услуга трябва да е свързана с възлагане на научни изследвания? – с вх. 94-00-189-16/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-75 Може ли услугите по счетовоство на проекта да се извършват като външна услуга, вместо чрез спомагателен персонал по проекта? – с вх. 94-00-189-16/06.10.2016 г.

Въпрос № 1-74 Имам конкретен въпрос по отношение на чл.19, ал.5 и ал.6 от ПУСНИФ. Задължително ли се подава заявление, съдържащо изброените в ал.6 реквизити, за да се приеме, че помощта има стимулиращ ефект или е достатъчно, че бенефициентът ще подаде проект в настоящата конкурсна сесия, който проект представлява един вид заявление преди работа по проекта, съответно преди дейността да е започнала?”– с вх. 94-00-296/04.10.2016 г.

Въпрос № 1-73 Допустими ли са разходи за командировки в чужбина, когато те са свързани с обучения и посещаване на конференции? Посещението на подобни мероприятия би довело до усвояване на най-добри практики в тематичната област на проекта и прилагането им за успешното му реализиране. – с вх. 94-00-260/10.10.2016 г.

Въпрос № 1-72 Ако за дейностите по изпълнение на проекта се предвижда закупуване на софтуер, то той в коя таблица на Приложение 2 (Форма за научноизследователски развоен проект) се вписва – „Инструменти и оборудване за изпълнение на проекта“ или „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“? – с вх. 94-00-260-1/10.10.2016 г.

Въпрос № 1-71 Разходите за софтуер, който е необходим за реализирането на проекта могат ли да се причислят към разходи за дълготрайни нематериални активи, т.е. допустими разходи съгласно ПУСНИФ -2016, чл.33, т.2? – с вх. 94-00-260-2/10.10.2016 г.

Въпрос № 1-70 Необходимо ли е държавно висше училище да представи Междинен счетоводен баланс (заверен от одитор) за периода от януари 2016 г. до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване, като се има предвид, че такъв баланс се заверява от Сметната палата веднъж годишно?– с вх. 46-00-295-3/11.10.2016 г.

Въпрос № 1-69 “Здравейте. Казвам се Петър Александров и представлявам Фирма за производство на Транспортни Ленти в София. Чух по радиото вашата реклама и искам да попитам какъв е реда за кандидатстване за Евросубсидии. Ако е възможно да ми предоставите телефон или да ме упътите какво трябва да направя. Лек и успешен ден.“– с вх. 94-00-190/27.09.2016 г.

Въпрос № 1-68 За да участва като партньор в проект по 8-ма конкурсна сесия на НИФ, необходимо условие ли е нестартиращо предприятие (ЕООД), да е имало заети лица през последните три приключени финансови години, освен управителя? Ако „да“, какъв минимален брой заети лица се приема за достатъчен?“– с вх. 94-00-139-7/29.09.2016 г.

Въпрос № 1-67 За да участва като партньор в проект по 8-ма конкурсна сесия на НИФ, необходимо условие ли е стартиращо предприятие (ЕООД), основано през 2015 г., да е имало заети лица през приключената 2015 финансова година, освен управителя на фирмата?– с вх. 94-00-139-7/29.09.2016 г.

Страница 34 от 45« Първа...51015...3233343536...4045...Последна »
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube