Текущи програми и проекти

Въпрос № 2-4 За всяка приключена фаза изисква ли се заверка от одитор? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Въпрос № 2-3 Може ли фазите на проекта да са две? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Въпрос № 1-12 Каква декларация се изисква от НСИ за новорегистрираните дружества – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Въпрос № 1-11 Удостоверението от НАП се издава при подписване на договора? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Въпрос № 1-10 Управителя на дружеството се осигурява от друго дружество. – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Въпрос № 1-9 Управителя на дружеството трябва ли да има висше образование ? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Въпрос № 1-8 С каква икономическа дейност да се регистрира новосъздадена фирма? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Въпрос № 1-7 Може ли да се участва с новорегистрирана фирма ЕООД- същата ще бъде регистрирана за целите на проекта септември месец? – с вх. 94-00-155-1/16.09.2016 г.

Въпрос № 1-6 Допустими ли са “микро предприятията” по смисъла на ЗМСП да кандидатстват с проекти за финансиране по НИФ8. – с вх. № 94-00-153-1/16.09.2016 г.

Въпрос № 1-5 Здравейте, не мога да намеря Условията за кандидатстване в публикуваната документация. – с вх. № 94-00-156-1/02.09.206 г.

Въпрос № 3-4 Моля за разяснение как да тълкуваме категориите персонал: „изследователи“ и „технически персонал“. В допълнение, правилно ли е да се счита, че изследователите са частта от екипа, която изпълнява дейността „индустриални научни изследвания“, а техническият персонал съответно – дейността „експериментално развитие“? – с вх. № 94-00-140/02.09.2016 г.

Въпрос № 3-3 Във връзка с формирането на екип по проекта, при възлагане на задачи и дейности по проекта на настоящи служители на дружеството, които имат сключен основен трудов договор с дружеството, необходимо ли е сключване на допълнително споразумение / анекс или допълнителен трудов договор конкретно за изпълнение на дейностите по проекта?- с вх. №94-00-140/02.09.2016 г.

Въпрос № 3-2 Във връзка с допустимост на разходите за персонал за изпълнението на дейностите по проекта, допустимо ли е наемането на трудови договори на лица, които да осъществят дейности по проекта като част от основния персонал? – с рег. № 46-00-140/02.09.2016 г.

Въпрос № 1-4 Според мен има разминаване на понятията “бенефициент” и “бенефициер”. Бихте ли разяснили дали е така? – с рег. № 46/00/270-1/16.09.2016 г.

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на независими експерти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“.

Страница 39 от 44« Първа...51015...3738394041...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube