Текущи програми и проекти

ПОКАНА за участие в конкурс за избор на независими експерти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“.

Отговор № 2-2 Доколко проект, който изцяло попада в тематична област 2. и чиито потребители ще бъдат както съответните институции, формиращи политики и интервенции в селското стопанство, така и крайни производители, е допустим за финансиране по НИФ? – с рег. № 94-00-152/09.09.2016 г.

Въпрос № 1-3 Може ли да ми кажете дали едно и също юридическо лице може да кандидатства с 2 проекта от две различни категории? – с рег. № 94-00-151-1/09.09.2016 г.

Въпрос № 1-2 Може ли малка фирма създадена тази година 2016, да бъде участник програмните проекти на НИФ? – с рег. № 94-00-141-1/09.09.2016 г.

Въпрос № 1-1 Как стои въпроса с фирми, които не са новорегистрирани. Какви са изискванията за тях? Трябва ли да представят финансови отчети за последните три години и трябва ли да докажат, че са имали 15% разходи за научно развойна дейност? – с рег. № 45-00-258/01.09.2016 г.

Отговор № 2-1 Във връзка с формиране на екип по проекта, ще се счита ли за експерт с компетентности служител със средно образование, при покриване на другите изисквания за доказване на компетентност? – рег. № 94-00-140-/02.09.2016

Въпрос № 3-1 Допустими ли са командировки (разходи за командировки) на чуждестранен партньор за целите на проекта от чуждата страна до България и обратно? – с рег. № 94-00-139/01.09.2016 г.

Задайте въпрос, свързан с Еврика и Евростарс

Процедура за отчитане на договори в изпълнение и приложения по НИФ 2016г.

Национален иновационен фонд сесия 2014

Кандидатстване за Национален иновационен фонд 2016

Презентации и информация Еврика

Кандидатстване Еврика и Евростарс

Изпълнение на проекти по програма Евростарс 2

Информация относно Евростарс 2

Страница 41 от 45« Първа...51015...3940414243...Последна »
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube